چهارمین دوره آموزشی تخصصی تزکیه و تعلیم

 

 

شرایط عضویت در کارگروه های تخصصی

  • لازم است اعضای هر کارگروه علاوه بر اهتمام به سیر مطالعاتی، هفته ای 5 الی 10 ساعت زمان برای کارهای اجرایی، پژوهشی و آموزشی اختصاص دهند.
  • از  آداب حضور و ادامه فعالیت افراد با هر یک از کارگروه‌ها، حضور مستمر ایشان در جلسات و برنامه‌ها و فعالیت‌های کارگروه و پیگیری امور در صورت عدم حضور در بعضی جلسات می‌باشد.
جهت ثبت نام کلیک نمایید

 
c